Tina Gel 13/11

Har fått besöka den sk ”boxen” equusir en infraröd strålning och visar var hö har problem och hjälper henne med dessa. Har bara fått joggats denna vecka. Hade anmält henne till valla(tis) men gjorde transportförbehåll på henne. Så vi letar nya lopp

 

Tina Gel 7/11

Tina kändes som  vanligt i värmningen igår men efter ett varv börjar hon gå gå på töm men går ändå ända in i mål son 5a. Skall byta bett och sätta på henne huvudstång i träning nu.