Zally Gel 14/2

Zally skötte sig exemplariskt i lördags när hon gick ett banjobb inför några delägare. Sprang 1.33 sista varvet utan att man känner att det går så fort.  Har bara varit ut och joggat denna vecka.